Vleermuizen weer welkom in bomen Sterrebos

Zaterdag 23 oktober hebben we met een groep van zo’n 25 actievoerders en lokale bevolking het folie van de bomen in het Sterrebos verwijderd.

Hoewel de Raad van State onlangs kap heeft geschorst tot er uitspraak is gedaan in de bodemprocedure, heeft VDL Nedcar de bomen toch ingepakt zodat de vleermuizen daar niet meer kunnen overwinteren.

Hopelijk is het nog niet te laat voor de vleermuizen om hun vertrouwde winterverblijven weer in gebruik te nemen.

(english)

Saturday October 23rd, with a group of about 25 activists and locals, we removed the plastic wrapping from the trees in the Sterrebos.

Although the Council of State recently suspended logging pending the outcome of the main proceedings, VDL Nedcar still sealed the trees as to prevent the bats from hibernating there.

Hopefully it is not too late for the bats to return to their winter habitats.